ANTAL BESÖKARE PÅ MIN BLOGGSIDA:

BLANDADE NYA BILDER 2016
                 NYA FÅGELBILDER 2016

Här visar jag en blandning av olika arter som jag mött under
alla årstider.... Jag har valt att göra en blandad kompott och visa fåglarnas karaktärer, mina möten med en fantastisk ögonkontakt som jag upplevt. Utan att vara i gömsle har jag lyckats ta bilder som jag känt en närhet till objektet...
 
 
 
SNÖSPARV 

SIDENSVANSEN
  

 


 
BOFINKENLAVSKRIKAN
RINGDUVAN                KANDADGÄSS FLYTTAR

 
VARFÅGELN 

 

 

 
 
 
LADUSVALAN
 
 

 

 

                          
                     TRETÅIG HACKSPETT
                         

 
                                BLÅHAKEN                               
                              LÖVSÅNGAREN 
                             JÄRNSPARVEN 
 
 
 
 
                             VIDESPARVEN 
RÖDHAKEN
 
         

 
                              TALGOXEN
 
                            BERGFINKEN

                                  PILFINKEN

 
 
                              STORSKRAKEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEN VACKRA TJÄDERN
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ORRAR

SPELANDE ORRTUPP I TALLTOPP

  
 
FILM
ORRTUPP SPELAR PÅ VÄGEN


 
 
 
RIPAN
 

  

                            STORLOMEN
     EN FANTASTISK FÅGEL ATT FÅ STUDERA


              STORLOMMENS UNGE SIMMAR I SJÖN


                          FJÄLLVRÅKEN